19/12/2019

Visa 191 định cư Úc khu vực có tay nghề năm 2022

Visa thường trú 191 định cư Úc khu vực có tay nghề : Để đáp ứng các yêu cầu của thị thực vĩnh viễn (từ tháng 11 năm 2022), các ứng viên phải giữ một thị thực tạm thời cấp khu vực 491 hoặc 494 thị thực khi họ nộp đơn xin visa 191, và đã giữ thị thực đó trong ít nhất ba năm, đã kiếm được thu nhập tối thiểu trong ít nhất ba năm với tư cách là người có thị thực tạm thời trong khu vực và đã tuân thủ các điều kiện của thị thực tạm thời khu vực.

Visa 491, 494.191 định cư Úc khu vực có tay nghềVisa 491, 494, 191 định cư Úc khu vực có tay nghề

Bạn có muốn biết làm thế nào để xin visa định cư Úc khu vực có tay nghề 191?

Đây là một visa thường trú. Nó cho phép bạn và bất kỳ thành viên gia đình nào được cấp thị thực này để:

 • Ở lại Úc tới 5 năm
 • Làm việc và học tập tại Úc
 • Đăng ký vào chương trình chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe của Medicare, Úc
 • Đăng ký quốc tịch Úc khi đủ điều kiện

Visa định cư Úc diện tay nghề 191 thị thực: Thay thế thị thực 187 (RSMS) hiện tại và bắt đầu vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, để đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực 191, trước tiên bạn phải có tối thiểu 3 năm cho visa 491 hoặc 494.

Vì vậy, đơn xin thị thực 191 có thể được nộp vào tháng 11 năm 2022.

Bạn phải làm gì để xin visa định cư Úc khu vực có tay nghề 191?

 • Bạn phải có thị thực khu vực tạm thời 491 hoặc 494 visa khi nộp đơn xin định cư Úc khu vực có tay nghề 191 và giữ visa đó trong ít nhất ba năm;
 • Đã sống ít nhất 3 năm và có thu nhập chịu thuế bằng hoặc cao hơn ngưỡng thu nhập cụ thể trong ít nhất ba năm
 • Cả người nộp đơn chính và người nộp đơn phụ đã tuân thủ các điều kiện của thị thực đủ điều kiện mà bạn có hoặc đã giữ

Xem thêm: Visa 186 – Định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp Tại đây.

Sự thay đổi đối với visa tay nghề:

Bài kiểm tra điểm di cư có tay nghề sẽ thay đổi từ ngày 16 tháng 11 năm 2019. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến người nộp đơn lớp 491 cũng như các đơn xin thị thực di cư có kỹ năng khác chưa được đánh giá tại thời điểm đó (nhưng chỉ theo cách có lợi cho người nộp đơn, bởi cung cấp thêm điểm). Các chi tiết điểm mới là:

 • 15 điểm cho đề cử của một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ hoặc tài trợ bởi một thành viên gia đình cư trú tại khu vực Úc, để sống và làm việc tại khu vực Úc;
 • 10 điểm cho người phối ngẫu lành nghề hoặc đối tác thực tế (Đánh giá kỹ năng và tiếng Anh có năng lực); hoặc là
 • 5 điểm cho người phối ngẫu hoặc đối tác thực tế với ‘tiếng Anh có thẩm quyền';
 • 10 điểm cho một số bằng cấp Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM);
 • 10 điểm cho người nộp đơn mà không có vợ/chồng hoặc người sống chung không hôn thú.

Chi phí xin visa 191 dự kiến

Bộ di trú sẽ thông báo phí nộp đơn xin visa gần nhất khi nộp hồ sơ.

Phí nộp đơn xin Visa dự kiến ​​sẽ gần với:

 • Người nộp đơn chính – $ 385
 • Người nộp đơn bổ sung trên 18 – $ 195
 • Người nộp đơn bổ sung dưới 18 – $ 100

Bạn có thể phải trả thêm phí cho bất kỳ ứng viên nào từ 18 tuổi trở lên có trình độ tiếng Anh kém hơn. Phí này được gọi là phí trả góp lần thứ hai.

Yêu cầu thu nhập

Ứng viên được yêu cầu phải có  thu nhập chịu thuế ít nhất là số tiền tối thiểu được quy định trong văn bản lập pháp (Hiện tại là $ 53,900).

Quan trọng: Ứng viên kiếm được $ 53,900 và yêu cầu khấu trừ thông qua tờ khai thuế của họ sẽ không còn đủ điều kiện để nộp đơn , vì thu nhập chịu thuế của họ sẽ giảm trước ngưỡng.

Thị thực định cư Úc khu vực có tay nghề mới – tính năng

Khu vực chỉ định

 • Khi bắt đầu thị thực khu vực mới, dự định rằng các khu vực được chỉ định sẽ được xác định trong văn kiện pháp luật sẽ bao gồm toàn bộ nước Úc ngoại trừ trừ Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast và Perth.
 • Người có thị thực khu vực có thể sinh sống trong bất kỳ khu vực được chỉ định và có thể di chuyển giữa các khu vực được chỉ định
 • Chỉ người có thị thực 491 và 494 mới đủ điều kiện để xin thị thực này.
 • Phải giữ thị thực 491 hoặc 494 trong ít nhất ba năm và tuân thủ các điều kiện của thị thực và Điều kiện 8579
 • Phải đạt ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu trong ít nhất ba năm trong khi giữ thị thực 491 hoặc 494 (ngưỡng được quy định bởi văn kiện pháp luật)
 • Trẻ em phụ thuộc là con của người giữ thị thực 491 và 494 có thể được bao gồm trong đơn xin thị thực 191.
 • Tiêu chí lợi ích cộng đồng về sức khỏe (4007) và nhân thân áp dụng cho tất cả đương đơn chính và con của họ, cho dù người nộp đơn hay không.
 • Có thể nộp đơn và được cấp trong hoặc ngoài nước Úc, nhưng không phải trong thủ tục nhập cư
 • VAC – Phí đăng ký cơ sở: đương đơn chính $ 385; đương đơn phụ thuộc trên 18 tuổi: $195, dưới 18 tuổi: $100
 • Thị thực thường trú cho phép người giữ thị thực xuất và nhập cảnh vào Úc trong thời gian 5 năm kể từ ngày cấp.

Điều kiện mới để xin được visa định cư Úc khu vực có tay nghề

Điều kiện 8578

Thông báo cho Bộ di trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ cư trú, chi tiết liên lạc, chi tiết hộ chiếu, địa chỉ nhà tuyển dụng và chức vụ của người giữ thị thực.

Điều kiện 8579

 • Yêu cầu đương đơn phải sinh sống, làm việc và học tập (những nơi có liên quan) trong khu vực được chỉ định.
 • Cho phép người giữ thị thực di chuyển giữa các khu vực được chỉ định.
 • Ngăn chặn người giữ thị thực nộp bất kỳ thị thực tay nghề khác trong ít nhất ba năm.
 • Thị thực có thể bị hủy nếu không tuân thủ điều kiện 8579

Điều kiện 8580

Yêu cầu trong vòng 28 ngày, nếu được yêu cầu bằng văn bản từ Bộ di trú, địa chỉ cư trú của người giữ thị thực, địa chỉ của người sử dụng lao động, vị trí làm việc, địa chỉ của bất kỳ tổ chức giáo dụcnào mà người giữ thị thực theo học.

Điều kiện 8581

Yêu cầu người có thị thực, nếu Bộ trưởng yêu cầu bằng văn bản để tham dự một cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng các ứng dụng hội nghị video.

Điều kiện 8608

Người giữ thị thực phải làm việc trong ngành nghề được chỉ định đã được xác định trong đơn xin thị thực 494 gần đây nhất đã được cấp, chỉ được làm việc ở vị trí được đề cử trong doanh nghiệp hoặc đơn vị liên quan, trừ khi nghề nghiệp được Bộ trưởng chỉ định hoặc thực hiện yêu cầu pháp lý sau khi có thông báo; bắt đầu công việc trong vòng 90 ngày sau khi đến Úc; không nghỉ việc quá 90 ngày; tiếp tục giữ giấy phép hoặc giấy đăng ký.

Mọi thông tin tư vấn vui lòng liên hệ Newland-Travel

Văn phòng tại Úc:

Địa chỉ: Level 1, 42-44 Arthur Street, Cabramatta, NSW 2166

Hotline: 61-417 422 849 & 61-2-97257922

Văn phòng tại Việt Nam:

Địa chỉ: 448/3 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028-39310614

Email: tandailoi888@gmail.com

ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ liên quan