ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ

Dịch vụ định cư úc diện tay nghề, định cư Úc diện tay nghề

ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ

đi Úc diện tay nghề visa 189 năm 2019

Visa 191 định cư Úc khu vực có tay nghề năm 2022

Visa thường trú 191 định cư Úc khu vực có tay nghề : Để đáp ứng các yêu cầu của thị thực vĩnh viễn (từ tháng 11 năm 2022), các ứng viên phải giữ một thị thực tạm thời cấp khu vực 491 hoặc 494 thị thực khi họ nộp đơn xin visa 191, và đã giữ thị thực đó trong ít […]

19/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

di-uc-dien-tay-nghe-visa 887

Visa 887 đi Úc diện tay nghề vùng miền (Thường trú)

Thị thực đi Úc diện tay nghề này dành cho những người đã sống và làm việc trong các khu vực được chỉ định của khu vực Úc trên thị thực đủ điều kiện trước đó. Úc là một quốc gia có số lượng người nhập cư lớn. Chính phủ Úc cũng rất quan tâm […]

06/12/2019 Quản Trị

Xem thêm

Visa 190 định cư Úc diện tay nghề

Kinh nghiệm xin visa 190 định cư Úc diện tay nghề

Subclass 190 định cư Úc diện tay nghề có bảo lãnh là visa thường trú dành cho những lao động có kỹ năng muốn sang Úc làm việc và sinh sống theo thang điểm di trú (Points test) và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của Tiếu bang/Vùng lãnh thổ Úc bảo lãnh. Thị thực này […]

05/12/2019 Quản Trị

Xem thêm