24/09/2020

VISA DU LICH & LAO ĐỘNG ( LOẠI 462)

1. SƠ LƯỢC
Thời hạn ở lại: 12 Tháng

Với visa này bạn có thể:
– Làm công việc ngắn hạn ở Úc để trang trải cho kì đi du lịch của bạn
– Đi học lên đến 4 tháng
– Đi  và trở lại  Úc bao nhiêu lần tùy thích trong thời hạn còn visa
– Đi làm 3 tháng cho công việc thuộc loại visa 462 để có điều kiện nộp hồ sơ xin thị
thực  Visa du lịch & lao động (lần thứ hai ) . 
– Thông thường, ban chỉ có thể làm việc cho  một người chủ trong thời gian 6 tháng
Bạn phải:
– Có passport từ một quốc gia đủ điều kiện 
– Từ 18 đến 30 tuổi
– Nộp đơn ngoài nước Úc.
– Không được đi cùng trẻ phụ thuộc
– Trước đó chưa nhập cảnh vào Úc bằng thị thực loại 462 hay 417. Nếu trước đây bạn
đã nhập cảnh vào Úc bằng thị thực loại 462, hãy xem thị thực Visa du lịch & lao động ( lần thứ hai)
Ở lại lâu hơn
Bạn không thể ở lại Úc lâu hơn bằng cách gia hạn visa này.
Tìm hiểu các lựa chọn trong thị thực của bạn để ở lại Úc lâu hơn
Bạn có thể nộp đơn xin visa du lịch & lao động (lần thứ hai) nếu bạn đủ điều kiện

Chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào 30 tháng 06 năm sau.
Việt Nam: 1,500 người

2. Điều kiện

Hộ chiếu
Bạn phải là công dân và có hộ chiếu hợp lệ từ một trong các quốc gia  như Việt Nam
Ở độ tuổi
Bạn phải nằm trong độ tuổi từ 18 -30 khi bạn nộp đơn.

Thị thực trước đây:
Trước đây bạn không được nhập cảnh vào Úc theo thị thực dưới đây:
– Visa du lịch & lao động  (lần đầu tiên) (subclass 462)
– Visa du lịch & lao động  (subclass 417)
Đáp ứng yêu cầu giáo dục của chúng tôi:
Bạn phải:
– có bằng cấp chuyên môn hoặc
– hoàn thành 2 năm học đại học

Dưới đây là những bằng cấp không được chấp nhận:
– Chứng chỉ
– Cấp hai
Có trình độ tiếng Anh
– Điểm trung bình ít nhất là 4,5 dựa trên 4 phần của bài kiểm tra của International
English Language Testing System (IELTS) test
– Tổng điểm tối thiểu là 32 dựa trên 4 phần của bài kiểm tra nói, đọc viết và nghe của
Test of English as a Foreign Language internet-based test (TOEFL iBT)
– Tổng điểm ít nhất là 30 dựa trên 4 phần của Pearson Test of English (PTE)
Academic,or
– Tổng điểm ít nhất là 147 dựa trên 4 phần của Cambridge C1 Advanced test

Có thư hỗ trợ
Bạn phải cung cấp cho Bộ Di Trú thư hỗ trợ của Bộ Lao Động – Thương Binh Xã Hội

Có đủ tiền
Bạn phải có đủ tiền để tự trang trải cho bản thân khi bạn ở Úc, rời Úc vào cuối thời gian lưu trú.
Thông thường khoản tiền là AUD5,000 cho lần đầu lưu trú, cộng với tiền vé nơi mà bạn đến sau khi rời khỏi Úc.
Chưa từng bị hủy visa nào hay hồ sơ nào bị từ chối
Bạn có thể không đủ điều kiện để được cấp thị thực này nếu thi thực bạn đã bị hủy hoặc từ chối  khi bạn ở Úc.

Kiểm tra xem việc hủy bỏ thị thực có ảnh hưởng đến điều kiện của bạn
hay không.

Dịch vụ di trú Úc liên quan