Văn hoá Úc

Chuyên Mục Khác

tăng phí thị thực visa Úc

Tăng phí thị thực visa Úc bắt đầu từ 01-07-2018

Ngày 1/7 là ngày đánh đấu bắt đầu một năm tài chính mới tại Úc. Sau ngày này, phí thị thực visa Úc có một số thay đổi như sau: Visa Subclass Phí hồ sơ căn bản Người phụ thuộc trên 18 tuổi Người phụ thuộc dưới 18 tuổi Du lịch (Subclass 600) – Tất cả (trừ […]

07/01/2019 Quản Trị

Xem thêm